66 درصد از برنامه کشت پاییزه چغندر قند در کشور محقق شده استمعاون دفتر گیاهان قند وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح کشت پاییزه چغندر قند در سال جاری 30 هزار هکتار بود که تاکنون 20 هزار هکتار معادل 66 درصد در کشور محقق شده است.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید