گره های ترافیکی در خیابان های اصلی بیرجند12:53 – 13 آذر 1401 12:53 – 13 آذر 1401 در ساعاتی از روز تردد در خیابان های بیرجند باعث کاهش تردد خودروها شده است. اگرچه برخی مسئولان معتقدند بیرجند مشکل ترافیکی ندارد، اما تصویب طرح جامع ترافیک بیرجند دو سال است که معطل مانده و باید در تهران پیگیری شود.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید