کمبود ماهی ساردین در جنگل های استان اصفهانرئیس اداره حفاظت و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: جنگل های استان اصفهان تنها چهار گورقبان دارد و برای رسیدن به حد استاندارد به هشت قورقبان دیگر نیاز داریم.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید