کشف دو محموله سیگار قاچاق در مراغه و بنابدو محموله سیگار قاچاق در شهرستان های مراغه و بناب به ارزش دو میلیارد و 300 میلیون ریال کشف و ضبط شد.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید