چرا چراغ خودروها را بزرگتر و عریضتر طراحی نمی کنند تا هنگام رانندگی در شب نور ضعیفی نداشته باشد؟به گزارش « اخبار خودرو »، در ابتدا باید گفت که نور ضعیف چراغ خودرو در شب به دلیل سرعت خودرو است. یعنی با افزایش سرعت خودرو، میدان نوری تولید شده نیز کاهش می یابد. طراحی نور مانند برخی از قطعات خودرو نیست و کوچک یا بزرگ بودن آن ربطی به افزایش شدت نور یا افزایش برد نور در سطح جاده ندارد. مهم ترین عاملی که در طراحی چراغ خودرو باید مورد توجه قرار گیرد، شکست نوری است که توسط آینه و عدسی نور ایجاد می شود. در نهایت طراحی چراغ های خودرو با توجه به طراحی آن محدودیت هایی دارد و اندازه چراغ ها نیز متناسب با آن تغییر می کند.


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید