پنتاگون: حملات در سوریه امنیت سربازان آمریکایی را تهدید کرده استپنتاگون مدعی شد که حملات اخیر در سوریه امنیت نیروهای متجاوز آمریکایی را به خطر انداخته است.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید