پرچمداران حقوق بشر زندگی زنان و کودکان را هدف تحریم ها و فعالیت های تروریستی قرار داده اندکریمی گفت: پرچمداران حقوق بشر با تحریم های یکجانبه و حمایت از اقدامات تروریستی علیه آنان جان زنان و کودکان ایرانی را هدف قرار داده اند.


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید