پرداخت 200 میلیارد تومان تسهیلات به شهرداری های کشورمدیرکل امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از پرداخت 200 میلیارد تومان تسهیلات به شهرداری های کشور خبر داد.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید