واکنش مسکو به طرح سیا برای استخدام روس هاسفارت روسیه در واشنگتن به طرح سازمان جاسوسی آمریکا برای استخدام روس هایی که از جنگ اوکراین منزجر شده اند، واکنش نشان داده است.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید