همکاری ایران و هند در عرصه های منطقه ای و بین المللیمعاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در چارچوب رایزنی های سیاسی وزارت امور خارجه ایران و هند با همتای خود سوبرامانیام جایشنکار دیدار و گفتگو کرد.


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید