هر آنچه که باید در مورد دریافت گواهی پایان کار بدانید!


پایان کار ساختمان سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بنا با رعایت اصول و مقررات توسط مالک و سازنده ملک توسط شهرداری برای ساختمان صادر می شود. این سند گواهی می دهد که ملک از نظر شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی و سایر ارگان های مرتبط با ساختمان بدون مشکل قانونی ساخته شده و اصول لازم در پایه آن به طور کامل اجرا شده است. و کلیه قوانین و مقررات ساختمانی رعایت شده است. پس از اتمام ساختمان و پایان ساخت ساختمان، مالک ساختمان باید به شهرداری مراجعه و درخواست تکمیل ساختمان را داشته باشد. شهرداری نیز بنا را بر اساس اصول و قوانین مربوطه مورد بازرسی قرار داده و ساختمان را با اظهارات مندرج در پروانه ساختمانی مطابقت می دهد. در صورت احراز تمامی آنها گواهی تایید ساختمان از نظر فنی یا پایان کار برای ساختمان صادر می شود. در این مقاله از سازنده با ما همراه باشید تا در مورد نحوه دریافت گواهی پایان کار بیشتر بدانید. اتمام و تخلفات ماده 100 هنگامی که شخصی برای دریافت پایان کار اقدام می کند، ملک توسط مهندس ناظر شهرداری بررسی می شود و در صورت مشاهده تخلف و عدم رعایت اصول فنی ساختمانی و همچنین استاندارد. از ملک به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شود در این کمیسیون با توجه به پروانه ساختمانی میزان تخلف ملک مشخص می شود. در صورتی که این تخلف قابل ترمیم و رفع مشکل باشد، شهرداری دستور رفع تخلف و اقدام دیگری برای دریافت پایان کار می دهد. اما در صورتی که امکان رفع این تخلف در ساختمان وجود نداشته باشد، با توجه به میزان تخلف و خطراتی که ممکن است ساختمان به دلیل این تخلف با آن مواجه شود، در خصوص ملک تصمیم گیری می شود. در صورتی که مشکل ساختمان شما فنی نباشد و برای ساکنین ملک خطرات جانی ایجاد نکند، شهرداری برای شما جریمه معینی تعیین می کند که برای اخذ پروانه ساخت و تسویه حساب موظف به پرداخت آن هستید. حساب با شهرداری اما اگر تصمیم گرفته شود که ملک شما غیرقابل سکونت است، شهرداری پروانه ساختمانی شما را باطل می کند و دیگر اجازه فروش آن ملک را نخواهید داشت. شما موظف هستید در زمان مقرر اقدام به ساخت و ساز بر روی آوار نموده و از ابتدا مراحل اخذ پروانه ساخت را جهت بازسازی طی نمایید. چرا انجام کار اینقدر مهم است؟ همانطور که در مقدمه اشاره کردیم، گواهی پایان کار در پایان عملیات ساختمانی صادر می شود. لذا ملکی که پروانه پایان کار دریافت می کند در مورد مراحل ساخت خود بیان می کند: ساختمان احداث شده دارای تاییدیه شهرداری و وزارت شهرسازی و فاقد تخلفات ساختمانی می باشد. ملک مطابق با کلیه استانداردهای فنی و مهندسی بوده و اصول و ضوابط استانداردسازی در آن رعایت شده است. برای فروش ساختمان، مالک نیاز به سند مالکیت دارد. تا زمانی که برای یک ساختمان پایان کار صادر نشده است، امکان ثبت یا انتقال سند مالکیت خانه در هیچ دفتر اسناد رسمی وجود ندارد. پس از دریافت گواهی پایان کار می توانید به اداره ثبت مراجعه و برای ملک خود سند تهیه کنید. در زمان صدور گواهی پایان کار برای ملک، با مراجعه به اداره ثبت اسناد، می توان نسبت به تهیه برگه مجمع جداگانه ملک اقدام کرد. صورت مجلس مجزا به این معناست که برای هر یک از واحدهای ساخته شده در ساختمان به صورت جداگانه می توان سند تهیه کرد و برای آنها سند مالکیت جداگانه گرفت. همچنین چنانچه مالک در حین ساخت سازه قصد پیش فروش واحدهای ساختمانی را داشته باشد باید قرارداد مربوطه در اداره ثبت تنظیم و منعقد شود. در این قرارداد ذکر این نکته ضروری است که مالک باید در زمان تعیین شده گواهی پایان کار را دریافت کند. در این قرارداد باید تاریخ دقیق انتقال سند واحد مشخص شود و در آن زمان مالک برای تنظیم سند واحد ملزم به دریافت پایان نامه می باشد. در صورتی که سازنده در تاریخ تعیین شده گواهی پایان کار را دریافت نکند، مالک می تواند به دادگاه قانونی محل ساخت ملک مراجعه و دادخواستی مبنی بر الزام سازنده به اخذ پایان کار ارائه دهد. برای اخذ گواهی پایان کار چه مدارکی لازم است؟ پس از اتمام ساخت ساختمان، مالک ساختمان با در دست داشتن مدارک زیر می تواند به شهرداری مراجعه و درخواست صدور پایان کار ساختمان را بنماید. شناسنامه و کپی کلیه صفحات آن، اصل کارت ملی سند مالکیت سازه و کپی آن در صورت فوت مالک، گواهی انحصار وراثت و کپی آن به اضافه کپی شناسنامه وراث، رسید. عوارض سالیانه نوسازی ساختمان و کپی فیش آب و برق و گاز کارت ساختمان همچنین کلیه گزارشات مرحله و برگ پایان عملیات ساخت و ساز و در ساختمان های نوساز ارائه تاییدیه استاندارد برای آسانسور پروانه ساختمانی و کپی از آن ارائه نقشه معماری ملکی که دارای مهر تایید شهرداری است. برای دریافت پایان کار چه مراحلی باید طی شود؟ تشکیل پرونده برای صدور پایان کار ساختمان مانند پروانه ساخت و گواهی عدم تخلف از وظایف شهرداری ها می باشد. متقاضی برای دریافت گواهی پایان کار باید به شهرداری مراجعه و برای ساختمان خود پرونده تشکیل دهد و با آن پرونده نسبت به اتمام کار اقدام کند. مدارک لازم جهت تکمیل فرم درخواست گواهی پایان کار، سند مالکیت زمین و در صورت وجود ملک قبل از ساخت در آن زمین، سند مالکیت، وصول آن، هزینه های نوسازی، در صورت نوسازی ساختمان. ، مراجعه به ساختمان جهت صدور گواهی در مرحله بعد پس از تشکیل پرونده و ثبت نام در دبیرخانه کد رهگیری به شما می دهند. با این کد باید درخواست بازدید از ملک توسط مهندس ناظر را داشته باشید و روز مشخصی برای بازدید از ساختمان شما توسط مهندس فنی تعیین می شود. ملک شما بر اساس تمامی ضوابط و نکات ذکر شده در پروانه ساخت مورد بازرسی قرار می گیرد. در صورت عدم وجود تخلف، پرونده ساختمان شما جهت انجام مراحل نهایی به شهرداری ارسال می شود. مراحل اداری و مالی ملک پس از بررسی نهایی توسط مهندس فنی، پرونده جهت محاسبه هزینه ساخت بر اساس نوع کاربری، متراژ و … به اداره مالی ارسال و سپس به مالک یا وکیل وی اعلام می شود. یک مقدار مشخص مالک باید این هزینه ها را بپردازد و گواهی پرداخت را به اداره تحویل دهد. پس از بررسی این گواهی، پایان کار ساختمان شما صادر می شود و پیش نویس آن با تایید رئیس بازرسی به شما تحویل داده می شود. گرفتن دیپلم ساختمان های قدیمی چگونه است؟ اگر ساختمان شما قدیمی باشد و سن ساخت آن بیش از 29 سال باشد برای انتقال سند با مشکل مواجه خواهید شد. در این زمان، باید یک گواهی پایان کار جدید برای ساختمان یا انبار قدیمی خود دریافت کنید. ساختمان های روبروی این قانون سه حالت دارند: دارای روکش قدیمی. ساختمان‌هایی که در گذشته ساخته شده‌اند، اغلب نمای قدیمی دارند. در صورتی که ساختمان شما نیز دارای این گواهی است می توانید با مراجعه به ادارات شهرداری و ارائه این فرم به راحتی نسبت به تکمیل جدید اقدام نمایید. همچنین در بین مدارکی که از شما درخواست خواهد شد، نیازی به ارائه برگه پایان کار نخواهد بود. دارای روکش قدیمی است اما بازسازی شده است. در برخی موارد ساختمان دارای سند و پایان قدیمی است اما مالک بدون دریافت گواهی ساخت جدید اقدام به نوسازی ملک کرده و تغییراتی در آن ایجاد می کند که مثلاً یک طبقه به ساختمان اضافه می کند. آهسته در این گونه موارد مالک تخلف ساختمانی کرده است و این امر تکمیل ساختمان بدون پروانه را باطل می کند. به همین دلیل فردی باید با در دست داشتن مدارک ساختمانی به شهرداری مراجعه و مشکل را توضیح دهد. شهرداری نیز پرونده ساختمان را برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع می دهد. کمیسیون ماده 100 با توجه به تخلف ملک، جریمه معینی را برای ساختمان تعیین می کند و مالک می تواند پس از پرداخت این عوارض، فیش را به شهرداری تحویل دهد و پس از بررسی، پایان کار برای آن صادر شود. ساختمان. نوع سوم ساختمان هایی که بدون اتمام و سند ساخته می شوند، ساختمان های قدیمی هستند که بدون اخذ پروانه ساخت ساخته شده اند و حتی برخی از آنها فاقد سند هستند. اخذ مجوز برای تکمیل چنین ساختمان هایی بسیار دشوار است. مالک باید مراحل بسیار سختی را برای به دست آوردن تکمیل چنین املاکی طی کند. در بسیاری از موارد شهرداری هیچ نوع پایان کار یا پروانه ای برای این قبیل ساختمان های قدیمی صادر نمی کند و دستور تخریب یا بازسازی و نوسازی آنها را می دهد. انواع پایان کار ساختمانی پایان کار بر اساس دو مورد زیر به 3 دسته تقسیم می شود: سال صدور پروانه مدت اعتبار پایان موقت کار این گواهی پایان کار قبلاً برای ساختمان هایی با مدت زمان کوتاه صادر می شد. ، 6 ماه یا یک سال. بوده. این گواهی فقط روی یک برگه کلید تنظیم شده و به مالک تحویل داده شده است. اما امروزه برای هیچ ساختمانی گواهی پایان کار موقت صادر نمی شود. پایان کار نامحدود یکی دیگر از گواهی های پایان کار که قبلا در کشور به رسمیت شناخته شده بود، گواهی پایان کار نامحدود است. این گواهی همان گواهی پایان کار موقت است با این تفاوت که در بالای این گواهی مدت زمان نامحدود درج شده است. گواهی پایان کار دیگر در هیچ یک از ادارات شهرداری به رسمیت شناخته نمی شود اما در صورت داشتن گواهی پایان کار نامحدود می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و دریافت تاییدیه به شهرداری مراجعه کرده و گواهی پایان خدمت جدید دریافت کنید. گواهی پایان کار عادی مجوزی است که پس از اتمام ساخت هر ساختمان توسط شهرداری صادر می شود. این گواهی پایان کار بر خلاف دو پروانه قبلی در چند برگ با تمامی مشخصات و مدارک ساختمان بوده و در دفاتر رسمی قابل قبول است. برای ساختمان های چند طبقه با این گواهی پایان کار می توانید برای هر واحد سند جداگانه بگیرید. نکات قابل توجه در مورد دریافت پایان کار در گذشته متقاضی می بایست با کلیه مدارک لازم به شهرداری منطقه ای که ملک در آن واقع شده است مراجعه و درخواست صدور پایان کار ساختمان مربوطه را به صورت حضوری ارائه می نمود. از سال 1398 سامانه ای برای استفاده عموم راه اندازی شد تا با سهولت بیشتری گواهی پایان کار صادر شود که متقاضیان پروانه پایان کار می توانند به آن مراجعه کرده و درخواست خود را برای دریافت پروانه پایان کار ثبت کنند. حرف آخر پروانه پایان کار گواهی است که می توانید برای ساختمان سند بگیرید و از امکانات آن استفاده کنید. همچنین اگر قصد فروش دارید با دریافت اسناد هر واحد ساختمانی آنها را بفروشید. پس دریافت پایان کار برای ساختمان امری ضروری و بسیار مهم است. بنابراین از ابتدای ساخت ساختمان باید کلیه مراحل اداری ساخت مانند اخذ پروانه ساخت و گواهی عدم تخلف را طی کنید و توجه داشته باشید که در حین ساخت و ساز تخلفی صورت نگیرد. اتمام کار را برای شما به تاخیر می اندازد. پروانه بدون تخلف نیز یکی از گزینه هایی است که به شما کمک زیادی می کند تا پس از اتمام عملیات ساخت، گواهی پایان کار را آسانتر و سریعتر دریافت کنید. به همین دلیل به شما پیشنهاد می کنیم در زمان ساخت، گواهی عدم تخلف برای ساختمان اخذ کنید. ممنون از نگاه زیبای شما که تا پایان مقاله ما را همراهی کردید. امیدواریم این مقاله از سازنده برای شما مفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید