هایما S7 با چه قیمتی معامله شد؟به گزارش « اخبار خودرو »، امروز 2000 دستگاه خودروی هایما S7 سفید رنگ در بورس ایران معامله شد. جزئیات این عرضه: تاریخ عرضه: 1301/04/11 تاریخ تحویل: 1302/02/20 تعداد عرضه: 2000 تعداد تقاضا: 8,128 قیمت پایه: 7,430,000,000 ریال درصد پیش پرداخت: 50 ریال پیش پرداخت: 50 پیش پرداخت: 70%30,700% قیمت مکشوفه: 10.207.002 ریال مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده: 1.326.941.200 ریال شماره گذاری، بیمه، کارت هوشمند و سایر هزینه ها: 43.713.100 ریال مبلغ نهایی: 11.577.894.300 ریال قیمت بازار: 130000000 ریال


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید