نگاهی به کتاب «برخورد در شهر»


گروه معماری هنر آنلاین: شهرسازی و شهرسازی در ایران قدمتی طولانی دارد. در این سرزمین، شهر خاستگاه خود را نه در زمان تاریخی، بلکه در زمان اساطیری جستجو می کند و همان قدر که در تاریخ و اسناد تاریخی اثری از خود بر جای گذاشته، در روایت های اساطیری و حماسی نیز زنده است. کتاب حاضر کتاب آغاز نیست. کتاب عاقبت و پیامد است، کتاب شهر معاصر است، به یاد داشته باشید که هر معاصری گذشته ای دارد و هر تاریخ معاصری آخرین فصل از فصلی جدید در تداوم تاریخی قدیمی تر است. این کتاب درست در لحظه تولد رشته‌ای در ایران که موضوع مطالعه آن شهر است، از شهر معاصر دیدن می‌کند. «شهرنشینی» به عنوان یک رشته دانشگاهی در آغاز دهه چهل و در زمانی که شهر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ این سرزمین دستخوش تحول و دگردیسی بود، متولد شد. گسترش روزافزون مرزهای کالبدی شهر، دگرگونی روابط اجتماعی قدیمی و پیدایش مفاهیم جدید و عادات جدید شهری، تغییر سریع ترکیب جمعیتی، ایجاد نهادهای جدید اداری و اجرایی و دگرگونی. شیوه های زندگی، کار و فراغت، همگی بخشی از روایت تحول و دگرگونی شهر معاصر هستند. هستند. این کتاب سعی دارد این تغییرات را از دید و درک کسانی ببیند که مستقیماً از طریق رشته یا حرفه خود شاهد این تغییرات بوده اند و حتی کم و بیش در آن نقش داشته اند. کتاب در بیست و سه فصل به سراغ اندیشمندان و صاحب نظرانی می رود که از منظر شهرسازی یا به طور کلی دانش شهرسازی به این شهر نوظهور برخورده و آن را توصیف، تبیین، نقد یا برنامه ریزی و طراحی کرده اند. . در کنار تحولات ملموس شهر، پیمودن مسیر آموزش شهرسازی در ایران نیز از اهداف مهم این کتاب است. متأسفانه آرشیو قابل توجهی از روزهای آغازین آموزش شهرسازی در ایران در دسترس نیست. کتاب «برخورد با شهر» سعی کرده است با کمک بانیان این حوزه که اولین و مستقیم ترین راویان آن هستند، این خلأ را پر کند. این کتاب در جلد اول خود با روزهای تولد رشته شهرسازی و حتی کمی قبل از آن آغاز می شود و تا انقلاب فرهنگی در سال 59 و تعطیلی دانشگاه ها ادامه می یابد. تاریخچه آموزش شهرسازی و البته تاریخ تحولات شهر از آن تاریخ، داستانی نو و فصل جدیدی است که در جلد دوم این کتاب دنبال خواهد شد. در بخشی از مقدمه آمده است: «بسیاری از حوزه‌های دانش، به‌عنوان حوزه‌ای دگرگونی، در لحظه‌ی تولد، در نقطه‌ی مشترک میان چند علم دیگر قرار می‌گیرند و تحت عنوان «دانش بین‌رشته‌ای» قرار می‌گیرند. جايگاه خود را در ميان متفكران و متخصصان باز كردند، دانش شهرسازي نيز در بدو تاسيس، اقدام مشترك با رشته و حرفه معماري را تجربه كرد و به مرور توانست ذخاير ديگري را از ساير علوم از جمله اجتماعي و اقتصادي انباشته كند. علوم، به طوری که با گذشت زمان تبدیل به رشته ای نسبتاً مستقل با هویتی منحصر به فرد شد.کتاب «برخورد با شهر»؛ از دریچه رشته و حرفه شهرسازی ایران از بدو تأسیس. تا 1359- (جلد اول) تالیف منوچهر طبیبیان، نوید پورمحمدرضا، حامد ولدخانی در سال 1400، 744 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 198 هزار تومان، نشر انتشارات دانشگاه تهران.


اخبار هنری

دیدگاهتان را بنویسید