نمای چوبی +[بررسی چوب ترمووود+انواع چوب نماوهزینه]| نمادین اینیک طراح برای طراحی هر چه بهتر نمای ساختمان خود باید شرایط و عواملی را در نظر بگیرد! بافت منطقه را شناسایی کنید. آب و هوای غالب منطقه را ارزیابی کنید. کاربری ساختمان را در نظر بگیرید. معدود طراحانی هستند که این عوامل را در نظر می گیرند که طراحی دقیق و مناسبی را برای شما ایجاد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید