نصب عجیب یک هوادار مکزیکی! + فیلمدر حاشیه جام جهانی یکی از هواداران مکزیکی قصد داشت نوشیدنی غیرقانونی را وارد ورزشگاه کند اما پلیس قطر اجازه نداد.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید