نسل جدید فلسطینی ها دیگر شبک را به حساب نمی آورندوی گفت: «نسل کنونی فلسطینی ها حقوق خود را به خوبی می شناسند و برای آن مبارزه می کنند. روزنامه صهیونیستی معاریو نیز نوشت: اظهارات اخیر یحیی السنوار، رهبر جنبش حماس در نوار غزه که در آن از فلسطینی ها خواسته است تا با تمام امکانات موجود از جمله تفنگ، تبر و تبر با صهیونیست ها مبارزه کنند. چاقو، در تصمیمات مهم کابینه به مشکل تبدیل شده است. است. به گزارش سایت خبری سما نیوز، روزنامه معاریو به تشریح سردرگمی و هرج و مرج مقامات صهیونیستی به ویژه پس از سلسله عملیات های مهم فلسطینی ها در چند ماه گذشته پرداخته است. در نتیجه حدود 19 شهرک نشین صهیونیست در مناطق مختلف سرزمین های اشغالی در مناطقی که همواره تحت تدابیر امنیتی بسیار شدید بوده اند به هلاکت رسیده اند. این روزنامه عبری نوشت: صحبت در مورد ترور یحیی السنور به او در میان فلسطینی ها محبوبیت و اعتبار می بخشد و تهدید السنوار مشابه تهدید محمد الظیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، قبل از حمله به حماس است. نوار غزه سال گذشته». به نظر می رسد بانک اهداف و اهرم هایی که اسرائیل می تواند برای تحت فشار گذاشتن حماس در خارج از نوار غزه از آن استفاده کند، بسیار اندک و کوچک است، هرچند در شرایط کنونی ورود به جنگ جدید به نفع طرف های فلسطینی و اسرائیلی نیست، اما با توجه به چالش های امنیتی کنونی اسرائیل و عملیات ویرانگر فلسطینی ها علیه اسرائیلی ها، تنش در جنوب فلسطین اشغالی نیز بعید است. به گفته معاریو، زمان تهدید السنوار به ترور و عملیاتی که در منطقه العاد انجام شد، قبل از اینکه صحبت از ترور السنوار شود، نیاز به تغییر نگرش نسبت به نوار غزه و تصمیمات جدید دارد. تصمیماتی که در غزه گرفته می شود صرفاً توسط السنوار یا هر شخص دیگری گرفته نمی شود. السنوار می رود و شخص دیگری جای او را می گیرد. امروز السنوار است و فردا شخص دیگری… اما سوال بزرگ اکنون این است که رژیم صهیونیستی اکنون استراتژی خود را در قبال نوار غزه و حماس چگونه مدیریت می کند.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید