نایب ایرانی امام زمان (عج) کیست؟
نیابت خاص به معنای جانشین شخصی از سوی امام (علیه السلام) برای ارتباط با مردم در مواردی است که ارتباط مستقیم ممکن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید