من یک موتورسیکلت به نام Z3 دارم و حدود چند هفته است که زیر 2000 دور خیلی بد کار می کند و حتی بارها به طور ناگهانی خاموش می شود.من یک موتورسیکلت به نام Z3 دارم و حدود چند هفته است که زیر 2000 دور بسیار بد کار می کند و حتی در بسیاری از مواقع به طور ناگهانی خاموش می شود – اخبار خودرو


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید