مقامات موساد در سیبل مستقر هستندسازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی نسبت به ترور مقامات این رژیم در خارج از فلسطین اشغالی هشدار داد.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید