مفاهیم Nexen در نمایشگاه بوسان معرفی شدندبه گزارش « اخبار خودرو »، نکسن تایر سه طرح مفهومی از لاستیک های آینده خود را با نام های «Born to Race» یا «BTR»، «Mars + Earth» یا «Mearth» و «Nocturne» معرفی کرده است. در طول همکاری صنعتی و دانشگاهی با 9 دانشجوی طراحی محصول از شورای طراحی بوسان (DCB) توسعه یافته است. BTR به عنوان یک تایر مسابقه طراحی شده است و از ساختار کروی داخلی استفاده می کند که می تواند زاویه کمبر را بسته به سطح جاده تنظیم کند. علاوه بر این، لاستیک مذکور می تواند با استفاده از الگوهای آج فردی سطح زمین را ثابت نگه دارد. از سوی دیگر، Mearth برای استفاده در مریخ، یک تایر تبدیل پذیر آینده نگرانه که می تواند آج خود را با استفاده از مواد توسعه یافته خاص گسترش دهد، توسعه یافته است. البته، یک حالت اضافی را نیز می توان انتخاب کرد تا با استفاده از عناصر دیوار بیرونی، زمین های بایر سیاره سرخ را پاکسازی کند. لاستیک سوم؛ Nocturne از فناوری حذف نویز فعال برای کاهش صدای لاستیک هنگام رانندگی با سرعت بالا استفاده می کند.


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید