مطابقت سوخت تولیدی با استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی و خارجی ضروری استبه گزارش « اخبار خودرو »، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران ضمن اشاره به تاثیر کیفیت سوخت بر خرابی موتور، بر انطباق سوخت تولیدی در کشور با استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی و خارجی تاکید کرد. علیرضا نیکایین با اشاره به تاثیر کیفیت سوخت بر خرابی موتور خودرو گفت: متاسفانه برخی مراجعات به تعمیرگاه ها حاکی از آن است که مصرف سوخت بی کیفیت در خودرو باعث تجمع دوده روی پیستون و آسیب به موتور خودرو شده است. سوخت ترکیبی از آب و بنزین است.» نیکآین در خصوص تولید سوخت یورو 4 در کشور و عدم رعایت استاندارد آلایندگی یورو 5 در خودروهای داخلی، گفت: وقتی خودرویی مجهز به یورو 5 و استاندارد انتشار 6، به عنوان یک قاعده، سوخت خودرو نیز باید مطابق با تکنولوژی تعریف شود. اکنون که بحث واردات خودرو مطرح است، باید کیفیت و انطباق سوخت تولیدی با استاندارد خودروهای وارداتی ارتقا یابد. در غیر این صورت مصرف سوخت یورو 4 به صاحبان خودروهای وارداتی آسیب وارد می کند. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران درباره معافیت خودروهای وارداتی از رعایت استانداردهای اروپایی گفت: صدور چنین مجوزهایی به دلیل نبود زیرساخت های تامین سوخت است و خروجی این تصمیمات لحظه ای افزایش آلودگی هوا است. در کلان شهرها.”


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید