مصر 11 خلبان رژیم صهیونیستی را اخراج کردمنابع صهیونیستی از اخراج 11 خلبان صهیونیست توسط مصر خبر دادند.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید