مجارستان با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو در سال آینده موافقت کردنخست وزیر مجارستان از تصویب عضویت فنلاند و سوئد در ناتو در سال آینده خبر داد.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید