ما 8600 جریب زمین را پس داده ایموزارت عدلیه طالبان در صفحه توئیتر خود با انتشار بیانیه ای مدعی شده است که سه جریب زمین متعلق به طالبان در ولایات پروان و کاپیسا و 5600 جریب زمین در ولایات ننگرهار و لوگر غصب شده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که آنها در حال بررسی “زمین های غصب شده” در سایر ولایات نیز هستند. بر اساس این اعلامیه، ۲ هزار جریب زمین مربوط به ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا و هزار جریب دیگر زمین مربوط به منطقه خام کلان ولسوالی بگرام ولایت پروان است. طالبان مالکان فعلی این زمین ها را غاصب خوانده و گفته اند که در این مناطق ساختمان ها، مزارع و سردخانه ها وجود دارد. کمیته تخنیکی جلوگیری از غصب اراضی طالبان در ننگرهار نیز 4 هزار جریب زمین در ولسوالی کوز کنر را متعلق به طالبان خوانده است. همچنین در لوگر 1200 جریب زمین در منطقه شهر زرغون و 400 جریب زمین در دشت ناظر قلعه به طالبان اختصاص یافت. این نهاد طالبان گفته است که همین روند در ولایات پنجشیر، نورستان، زابل، لغمان، هلمند، پکتیا و پکتیکا ادامه دارد. اما در پکتیکا زمین های مذکور به مردم محل اجاره داده شده است. وزارت عدلیه طالبان هدف از این کار در پکتیکا را جلوگیری از غصب زمین و افزایش عواید طالبان عنوان کرد.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید