ما منابع لازم را برای امنیت دیپلمات ها در کابل فراهم می کنیم
محمدصادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان اظهار داشت که دولت اسلام آباد منابع لازم را برای تقویت بیشتر امنیت دیپلمات های خود و تضمین انجام مستمر و مؤثر وظایف آنها در مهمترین پایتخت خارجی فراهم خواهد کرد. این دیپلمات پاکستانی تاکید کرد که «اسرارمحمد» محافظ سفارت پاکستان که در حمله روز جمعه 11 دسامبر مجروح شده بود، با یک پرواز ویژه به بیمارستانی در پیشاور منتقل شد. نماینده ویژه پاکستان از «شجاعت و فداکاری» این نگهبان سفارت پاکستان تمجید کرد و او را «مجاهد واقعی» خواند. محمدصادق خان گفت که دیپلمات های پاکستانی در افغانستان در شرایط بسیار چالش برانگیز کار می کنند و مهمترین اولویت اسلام آباد تامین امنیت این دیپلمات ها است. نماینده ویژه پاکستان در افغانستان از دولت موقت طالبان خواست تا حد امکان امنیت این سفارتخانه ها را تضمین کند.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید