شرح گزارش بخش خبر 20:30 استفاده از کلمات بیگانه
صداوسیما برای ترویج زبان فارسی و پرهیز از به کار بردن واژه های بیگانه از تلاش هایی مانند ساخت برنامه، تشویق مجریانی که بیش از دیگران به این موضوع پایبند هستند و… استفاده کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید