سروش صحت با فیلمنامه «دنیا با من می رقصد» گل کاشت.یک منتقد سینما گفت: «دنیا با من می رقصد» از معدود فیلم هایی بود که از تماشای آن لذت بردم. مشخص است که روی فیلمنامه با دقت کار شده است.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید