زلنسکی: قبل از بازپس گیری کریمه هیچ مذاکره صلحی وجود نداردرئیس جمهور اوکراین مذاکرات صلح با روسیه را منوط به بازپس گیری کریمه دانست.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید