رویداد مشترک گروه کشاورزی و واحدهای فناور دانشگاه سمنانبیش از 15 واحد فناور بخش کشاورزی در رویداد اشتراک گذاری واحدهای صنعت و فناوری دانشگاه سمنان شرکت کردند.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید