روایات نادرستی از سوی قدرت های خارجی درباره ایران مطرح می شودعلی باقری در گفت و گو با یکی از شبکه های هندی بر تحریف وقایع داخلی ایران توسط قدرت های غربی تاکید کرد.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید