دولت عراق طرح تقویت نیروهای مرزبانی خود در مرز با ایران را تصویب کردکابینه وزیران عراق طرح تقویت خط صفر مرزی ایران و ترکیه را تصویب کرد.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید