دشمن به امنیت روانی مردم حمله می کندرئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن حتی نمی تواند یکی از ما را تسلیم کند چه برسد به اینکه یک پایگاه مقاومت یا قسمت های مختلف دیگر را تسلیم کند.


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید