در یک سایت خودرو خواندم که هایما S7 در برخی مدل های قدیمی فرمان هیدرولیک دارد. اما در نسخه های جدید مجهز به فرمان برقی استدر یک سایت خودرو خواندم که هایما S7 در برخی مدل های قدیمی فرمان هیدرولیک دارد. اما در نسخه های جدید مجهز به فرمان برقی است – اخبار خودرو


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید