در مقاله ای خواندم که اگر هماهنگی بین موتور و گیربکس باشد، خودرو می تواند به خوبی شتاب بگیرد. درسته که گیربکس روی شتاب ماشین تاثیر داره؟در مقاله ای خواندم که اگر هماهنگی بین موتور و گیربکس باشد، خودرو می تواند به خوبی شتاب بگیرد. درسته که گیربکس روی شتاب ماشین تاثیر داره؟ – اخبار خودرو


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید