خودروهای بالای 1.5 میلیارد تومان باید مالیات بدهندبه گزارش « اخبار خودرو »، بر اساس لایحه بودجه سال 1402 خودروهای بالای یک میلیارد و 500 میلیون تومان مشمول مالیات خودرو سالانه با نرخ 1 درصد می شوند. بر اساس لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقه (کابین) مالکان اعم از حقیقی و حقوقی دارای پلاک هستند و قیمت روز خودروی آنها بیش از 15 میلیارد است. ریال (یک میلیارد و 500 میلیون تومان). مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو با نرخ 1 درصد می شوند. 1- منبع محاسبه مالیات خودرو، موضوع این بند، قیمت روز انواع خودروها بر اساس تاریخ ساخت یا واردات و تنها بر اساس مشخصات مالک خودرو درج شده در گواهی ثبت خودرو صادر شده توسط نیروی انتظامی سبز به عنوان سند رسمی خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر می شود. همه ساله تا پایان فروردین ماه مبدأ مذکور برای انواع خودروهایی که پس از اعلام سازمان تولید و یا وارد می شوند، تعیین و اعلام می شود. بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مراتب را به اطلاع اشخاص ذیربط برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تصرف و فرزندان زیر هجده سال و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. . ثبت نقل و انتقال خودروهایی که طبق این بند مشمول مالیات شده اند قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قابل واگذاری اعم از مالیات دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند متضامناً مسئول پرداخت مالیات هستند. 2- به دولت اجازه داده می شود بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به شرایط اقتصادی کشور هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه مذکور اقدام نماید.


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید