حمایت مکرون از جاسوسان فرانسوی دستگیر شده در ایرانرئیس جمهور فرانسه بار دیگر از جاسوسان دستگیر شده فرانسوی در ایران حمایت کرد و مدعی شد که آنها به دلایل علمی یا شرکت در انجمن های (علمی) به ایران سفر کرده اند. او مدعی شد که هیچ توجیهی برای زندانی کردن آنها وجود ندارد. به گزارش شبکه TF1 فرانسه، امانوئل مکرون زندانی شدن اتباع فرانسوی را غیرقابل توصیف و این اقدام (دولت ایران) را محکوم کرد. وزارت اطلاعات در جلسات تشکیلاتی و هماهنگی با برخی از اعضایی که خود را انجمن صنفی معلمان می نامیدند، دو فرانسوی را شناسایی و دستگیر کرد. دادستان کل ایران همچنین هدف جاسوسان فرانسوی را آوردن مردم به خیابان ها برای مبارزه و مخالفت با نظام دانست. kill در همین حال، وزارت خارجه فرانسه پیشتر در بیانیه ای ضمن تکرار مداخلات خود در امور داخلی ایران، بار دیگر از اغتشاشات و اغتشاشگران حمایت کرد.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید