حمام تاریخی خلیق آباد به زودی مرمت می شودکارشناسان باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با موافقت شهردار و اعضای شورای شهر حمام تاریخی خلیق آباد که سال گذشته به ثبت رسیده از یزدانشهر بازدید کردند. تبدیل شد. احمد یزدی از شهرداری دانشهر ضمن اعلام آمادگی شهرداری و شورای اسلامی شهر یزدانشهر برای مرمت این اثر تاریخی گفت: ما به ارزش این بناها و حفظ آثار تاریخی که به نوعی به شمار می روند واقف هستیم. شناسنامه شهر یزدانشهر و نماد فرهنگ و تمدن یزدانشهر.” در طول تاریخ، ما بسیار مصمم هستیم. محمد اسلامی رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرند از نگاه مثبت شهردار و شورای شهر یزدانشهر قدردانی کرد و گفت: سال هاست با شهرداران زیادی در ارتباط بوده ام و باید بگویم که وجود ندارد. شهردار و شورایی که همه مثل شهردار و شورای یزدانشهر برای میراث فرهنگی شهرشان تلاش می کنند. من آن را ندیدم و این فرصت ویژه ای است برای همه فعالان بخش بناهای تاریخی که دغدغه های مشترکی با ما دارند تا از تخریب این نمادهای هویتی و فرهنگی جلوگیری کنند. اسلامی افزود: شهرستان یزدانشهر با توجه به آثار تاریخی فراوان و نگاه ویژه شهرداری و شورای شهر و لقب شهر زیبای تاریخ و تمدن یزدانشهر، حق دارد اولین شهر تاریخی شهرستان زرند شود. اسلامی افزود: به محض تخصیص اعتبار لازم، قلعه های فتح آباد و دشتخاک، بازار زرند و قلعه قدیم شبجره از توابع بخشداری یزدان آباد است. همچنین این حمام ترباخی تا اوایل نقلاب قابل استفاده بوده و قدمت آن به دوره قاجار می رسد.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید