جریان نفت به جمهوری چک و اسلواکی از سر گرفته شدنفت روسیه بار دیگر به جمهوری چک و اسلواکی سرازیر شد.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید