تولید محتوای مفید برای نسل جدید یکی از مصادیق جهاد تبیین استسخنگوی شورای نگهبان گفت: اینکه بسیج با استفاده از نیروهای کارآمد و کم توقع توانسته مجموعه عظیمی از تولید و توزیع محتوا را تشکیل دهد جای خرسندی است.


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید