تورس: حریف را مجبور می کنیم آنطور که می خواهیم بازی کندملی پوش اسپانیایی گفت: سبک بازی خود را تحمیل می کنیم تا حریف آن طور که می خواهیم عمل کند.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید