توافق اتحادیه اروپا در مورد بسته نهم تحریم روسیهرئیس کمیسیون اروپا از توافق اتحادیه اروپا در خصوص تحریم های جدید علیه روسیه خبر داد.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید