بتن سبز چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟تلاش های صورت گرفته در خصوص ایجاد مصالح پایدار منجر به تولید محصولی به نام بتن سبز شده است که از مواد زائد بتن ساخته می شود… بتن سبز چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ اولین بار در سازنده. ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید