اگر گرانش زمین فقط برای 5 ثانیه ناپدید شود چه اتفاقی می افتد؟قبل از اینکه نیوتن وجود گرانش را کشف کند، انسان ها حتی به آن فکر نکرده بودند.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید