اطلاعیه قطعی برق شهر سمنان23:28 – 12 دسامبر 1401 – 23:28 – 12 دسامبر 1401 در این اطلاعیه آمده است: به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تاسیسات توزیع و افزایش ضریب اطمینان شبکه، برق مشترکین خیابان مهتاب 3، 4 و 5 واقع در محدوده چهارصد دستگاه شهرستان سمنان از ساعت 9 الی 12:30 روز یکشنبه 22 آذرماه تعطیل است.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید