اصلاحیه مصوبه تعیین هزینه ثبت نام داوطلبان آزمون های سازمان سنجشهیات وزیران با هدف جلب نظر مجلس و رفع ایرادات و مغایرت های قانونی مصوبه مربوط به تعیین هزینه ثبت نام داوطلبان شرکت کننده در آزمون های سازمان سنجش در سال 1402 با اصلاح قانون موافقت کرد. فرمان مذکور


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید