اروپا از طرح قطع روابط با ایران خارج شدسخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا هیچ برنامه ای برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران ندارد.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید