ارائه بسته های حمایتی ویژه به فعالان اکوسیستم فناوری و نوآوریمعاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از ارائه بسته های حمایتی ویژه از فعالان اکوسیستم فناوری و نوآوری خبر داد.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید