آمریکا از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در ژنو استقبال کردوزیر امور خارجه آمریکا از تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل در تایید حمایت واشنگتن از ناآرامی ها در ایران استقبال کرد.


اخبار بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید