آغاز کشت قراردادی گندم در گلستانرئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشت قراردادی گندم از امروز پنجشنبه 12 آذرماه در سطح 140 هزار هکتار از اراضی آبی استان گلستان آغاز شد.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید