آغاز ساخت 5 استخر پرورش ماهی روستایی در آباداناستخر پرورش ماهی سیبس به مساحت 1000 متر مربع در روستای سادات آبادان افتتاح شد.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید